วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ขอเรียนเชิญทุกท่าน
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ ศกนี้เวลา 14.00 น.
ปราชญ์เปรียวสำนักพิมพ์ขอเรียนเชิญท่านเป็นเกียรติในงานเปิดตัวหนังสือ
มาร์ส แอนด์ วีนัส
วิธีการควบคุมอาหารและออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ
ความสุข และความโรแมนติกที่ยั่งยืน
ผลงานของนักเขียนด้านสัมพันธภาพที่มีชื่อเสียงระดับโลก
John Gray Ph.D.
และการเสวนา
“สัมพันธ์รัก รากฐานแห่งสันติภาพที่ยั่งยืน”

ณ ร้าน นายอินทร์ สาขา สยามพารากอน กรุงเทพฯ


ผลงานเล่มล่าสุดของ John Gray Ph.D. นี้เป็นงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นความแตกต่าง
ของชายและหญิงที่เป็นผลมาจากสารสื่อประสาทและฮอร์โมนและเคล็ดลับในการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ อันเป็นพื้นฐานของสัมพันธภาพรักที่ยั่งยืน ด้วยการเลือกรับประทานอาหาร และออกกำลังกาย รวมทั้งการปฏิบัติต่อกันของชายและหญิง เพื่อสร้างสมดุลของสารต่างๆ ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ที่ไม่เคยอธิบายด้วยศาสตร์ทางการแพทย์เช่นนี้มาก่อน


ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงอัจจิมา สุวรรณจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์แห่งการชะลอวัย และการแพทย์ด้านความงาม ผู้แปล ร่วมเสวนากับคุณศรัยฉัตรและคุณจามร จีระแพทย์ ที่จะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์ ดำเนินการเสวนาโดยนาขวัญ รายนานนท์


สำนักพิมพ์จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานตามวันและเวลาดังกล่าวพร้อมเผยแพร่ข้อมูลและขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ หากมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณสิตานัน รูปสูง โทร. 0 2513 7013-8 ต่อ 142 หรือ 089 681 9263

ไม่มีความคิดเห็น: