วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2550

ใหม่ล่าสุดพบกันเดือนมกราคม 2551
ในบรรดาหนังสือจากซีรี่ส์ ชาวอังคารและชาวศุกร์ (MARS&VENUS) ของจอห์น เกรย์ หนังสือเล่มล่าสุดของเขา MARS&VENUS DIET&EXERCISE SOLUTION ถือเป็นหนังสือปฏิวัติวงการอีกเล่มหนึ่งที่สร้างความตื่นตัวและแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ชายและผู้หญิงทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจถึงความแตกต่างอย่างเป็นรูปธรรมของผู้ชายและผู้หญิง ซึ่งในปัจจุบันสามารถอธิบายได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์

จอห์น เกรย์ ได้นำความรู้ด้านสมองของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสารสื่อประสาทและฮอร์โมนในสมองที่เป็นตัวการสำคัญในการกำหนดความคิด อารมณ์ความรู้สึก และการแสดงออกทางพฤติกรรม และข้อมูลใหม่ๆ ที่น่าสนใจอีกสี่แขนง อันได้แก่ โภชนาการ การออกกำลังกาย ความโรแมนติก และการจัดการความเครียด มาประมวลเข้าด้วยกันเพื่อแสดงให้เห็นว่าการทำงานของสารสื่อประสาทในสมองเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ของคนเราอย่างไร โดยชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของการทำงานของสมองในผู้ชายและผู้หญิง และแสดงให้เห็นว่าการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพระหว่างมนุษย์สองเพศก่อให้เกิดผลกระทบต่อการแปรข้อมูลของสมองอย่างไร และภาวะใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานที่สมดุลของสมอง ขณะเดียวกันก็นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจด้านโภชนาการ การออกกำลังกาย และการจัดการความเครียดที่ส่งเสริมให้สมองทำงานได้อย่างเปี่ยมศักยภาพ

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างเพศ ซึ่งให้คำปรึกษากับผู้คนมากมายที่มีปัญหาด้านความสัมพันธ์ ในที่สุดจอห์น เกรย์ก็ได้ค้นพบกุญแจสำคัญที่ช่วยไขปัญหาความไม่เข้าใจกันและความไม่ลงรอยกันของคู่สมรส ตลอดจนพฤติกรรมเสพติด ไม่ว่าจะเป็นการเสพติดอาหาร กีฬา หรือการออกกำลังกาย รวมทั้งความผิดปกติทางอารมณ์อย่างภาวะซึมเศร้า ความรู้สึกกดดันท่วมท้น หรือความเลือดเย็นโหดเหี้ยม ว่ามีสาเหตุมาจากการทำงานที่ขาดสมดุลของสมอง โดยพัฒนาเป็นโปรแกรมการควบคุมอาหารและออกกำลังกายของชาวอังคารและชาวศุกร์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โปรแกรมการควบคุมอาหารและออกกำลังกายนี้มีลักษณะเฉพาะตรงกับความต้องการที่แตกต่างกันของร่างกายของคนทั้งสองเพศ หัวใจสำคัญของวิธีการนี้มุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์และการสื่อสาร ที่มีผลต่อความสมดุลของสารเคมีในสมอง การเสริมสร้างโภชนาการเพื่อเสริมสร้างร่างกายและจิตใจ วิธีการควบคุมอาหาร โภชนาการ และน้ำหนักโดยเฉพาะในผู้ชาย รวมทั้งการออกกำลังกายที่จำเป็นเพื่อกระตุ้นระบบน้ำเหลือง ระบบต่อมไร้ท่อ ของเหลวที่หล่อรอบสมองและไขสันหลัง และระบบสมองทั้งหมด

ยิ่งไปกว่านี้ โปรแกรมดังกล่าวยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของร่างกายและจิตใจอย่างยั่งยืน กล่าวคือ เมื่อผู้ปฏิบัติสามารถเข้าใจหลักการที่แท้จริงของวิธีการของชาวอังคารและชาวศุกร์ได้อย่างถ่องแท้ บุคคลผู้นั้นก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จิตใจสงบและผ่อนคลาย สามารถเข้าใจ ให้อภัย และยอมรับในความแตกต่างของผู้อื่นได้อย่างจริงใจอีกด้วย

จอห์น เกรย์ กล่าวไว้อย่างหนักแน่นในหนังสือเล่มนี้ว่า

“ในท้ายที่สุดผมเชื่อว่าปัญหาในโลกของเราสามารถแก้ไขได้เมื่อผู้ชายและผู้หญิงเรียนรู้ที่จะแบ่งปันซึ่งกันและกันเพื่อสร้างชีวิตรักที่แสนโรแมนติก ทำไมต้องเป็นความโรแมนติกน่ะหรือครับ? นั่นก็เพราะความรักที่โรแมนติกนั้นเป็นสิ่งแรกที่จะจากเราไปเมื่อหัวใจของเราหยุดความสัมพันธ์ ความโรแมนติกจะนำสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตของผู้ชายและผู้หญิง และนั่นก็คือเป้าหมายที่ท้าทายที่สุด มันทำให้เราต้องสร้างความรัก ความอดกลั้น การให้อภัย และความฉลาดเฉียบแหลมขึ้นมา...”

ปราชญ์เปรียวสำนักพิมพ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มเล็กๆ ในมือผู้อ่านเล่มนี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ร่างกายและจิตวิญญาณของเรา แม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆ ในระดับปัจเจก หากเราก็เชื่อมั่นว่า โลกใบนี้จะไม่แตกร้าว เมื่อทั้งผู้ชายและผู้หญิงสามารถเข้าใจกันและกันได้อย่างแท้จริง

ด้วยความปรารถนาดี
ปราชญ์เปรียวสำนักพิมพ์

อ่านเนื้อหาบางส่วนในเล่มได้ที่นี่ http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=3A7FAC72414V[O9I9[GT7YXPG6TXP2

ไม่มีความคิดเห็น: