วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ภาพบรรยากาศงานเปิดตัว Mar&Venusดอกไม้สวยๆ ฝีมือบรรณาธิการเล่ม สุนีรัตน์ ไม้ทิม


2 สาวพีอาร์ประจำสำนักพิมพ์มล.ตวง สนิทวงศ์

ผู้แปล:พ.ญ.อัจจิมา สุวรรณจินดา


พิธีกร:คุณนาขวัญ รายนานนท์แขกรับเชิญ:คุณจามร-ศรัยฉัตร จีระแพทย์(จากซ้ายไปขวา) คุณจามร-ศรัยฉัตร จีระแพทย์ ,คุณอรนุช ทาบทอง ,พ.ญ.อัจจิมา สุวรรณจินดา(จากซ้ายไปขวา) คุณอรนุช ทาบทอง ,คุณศรัยฉัตร จีระแพทย์ ,คุณนาขวัญ รายนานนท์ ,คุณกนกนภัส กันตภาพัทธ์

ไม่มีความคิดเห็น: